Φάσεις Σελήνης 2017

Φάσεις Σελήνης 2017

Ημερομηνία
Φάση
Ζώδιο
05.01.2017
πρώτο τέταρτο
15ο40' Κριού
12.01.2017
Πανσέληνος
22ο27' Καρκίνου
19.01.2017
τελευταίο τέταρτο
00ο02' Σκορπιού
28.01.2017
Νέα Σελήνη
08ο15' Υδροχόου04.02.2017
πρώτο τέταρτο
15ο32' Ταύρου
11.02.2017
Σεληνιακή έκλειψη
22ο28' Λέοντα
18.02.2017 
τελευταίο τέταρτο
00ο20' Τοξότη
26.02.2017
Ηλιακή έκλειψη
08ο12' Ιχθύος05.03.2017
πρώτο τέταρτο
15ο05' Διδύμου
12.03.2017
Πανσέληνος
22ο13' Παρθένου
20.03.2017
τελευταίο τέταρτο
00ο14' Αιγόκερω
28.03.2017
Νέα Σελήνη
07ο37' Κριού03.04.2017πρώτο τέταρτο
14ο12' Καρκίνου
11.04.2017
Πανσέληνος
21ο33' Ζυγού
19.04.2017
τελευταίο τέταρτο
29ο32 Αιγόκερω
26.04.2017
Νέα Σελήνη
06ο27' Ταύρου03.05.2017
πρώτο τέταρτο
12ο52' Λέοντα
11.05.2017
Πανσέληνος
20ο24' Σκορπιού
19.05.2017
τελευταίο τέταρτο
28ο14' Υδροχόου
25.05.2017
Νέα Σελήνη
04ο47' Διδύμου
 
 
 
01.06.2017
πρώτο τέταρτο
11ο13' Παρθένου
09.06.2017
Πανσέληνος
18ο53' Τοξότη
17.06.2017
τελευταίο τέταρτο
26ο28' Ιχθύος
24.06.2017
Νέα Σελήνη
02ο47' Καρκίνου
 
 
 01.07.2015
πρώτο τέταρτο
09ο24' Ζυγού
09.07.2015
Πανσέληνος
17ο09' Αιγόκερω
16.07.2015
τελευταίο τέταρτο
24ο26' Κριού
23.07.2015 
Νέα Σελήνη
00ο44΄Λέοντα
30.07.2015
πρώτο τέταρτο
07ο39' Σκορπιού07.08.2017
Σεληνιακή έκλειψη
15ο25' Υδροχόου
15.08.2017
τελευταίο τέταρτο
22ο25' Ταύρου
21.08.2017
Ηλιακή έκλειψη
28ο53' Λέοντα
29.08.2017
πρώτο τέταρτο
06ο11' Τοξότη06.09.2017
Πανσέληνος
13ο53' Ιχθύος
13.09.2017
τελευταίο τέταρτο
20ο40' Διδύμου
20.09.2017
Νέα Σελήνη
27ο27' Παρθένου
28.09.2017
πρώτο τέταρτο
05ο 11' Αιγόκερω05.10.2017
Πανσέληνος
12ο43' Κριού
12.10.2017
τελευταίο τέταρτο
19ο22' Καρκίνου
19.10.2017
Νέα Σελήνη
26ο35' Ζυγού
28.10.2017
πρώτο τέταρτο
04ο 41' Υδροχόου04.11.2017
Πανσέληνος
11ο59' Ταύρου
10.11.2017
τελευταίο τέταρτο
18ο38' Λέοντα
18.11.2017
Νέα Σελήνη
26ο19' Σκορπιού
26.11.2017
πρώτο τέταρτο
04ο38' Ιχθύος03.12.2017
Πανσέληνος
11ο40' Διδύμου
10.12.2017
τελευταίο τέταρτο
18ο26' Παρθένου
18.12.2017
Νέα Σελήνη
26ο31' Τοξότη
26.12.2017
πρώτο τέταρτο
04ο47' Κριού


Φάσεις Σελήνης 2016

Ημερομηνία Φάση Ζώδιο
02.01.2016
τελευταίο τέταρτο
11o14’ Ζυγού
10.01.2016
Νέα Σελήνη
19ο13’ Αιγόκερω
17.01.2016
πρώτο τέταρτο
26ο16’ Κριού
24.01.2016
Πανσέληνος
03ο29’ Λέοντα01.02.2016
τελευταίο τέταρτο
11ο41’ Σκορπιού
08.02.2016
Νέα Σελήνη
19ο16’ Υδροχόου
15.02.2016
πρώτο τέταρτο
26ο03’ Ταύρου
22.02.2016
Πανσέληνος
03ο34’ Παρθένου02.03.2016
τελευταίο τέταρτο
11ο48’ Τοξότη
09.03.2016
Ηλιακή έκλειψη
18ο56’ Ιχθύος
15.03.2016
πρώτο τέταρτο
25ο33΄Διδύμου
23.03.2016
Σεληνιακή έκλειψη
03ο17’  Ζυγού
31.03 .2016
τελευταίο τέταρτο
11ο20’ Αιγόκερω07.04.2016
Νέα Σελήνη 
18ο04’ Κριού
14.04.2016
 πρώτο τέταρτο
24039’ Καρκίνου
22.04.2016
Πανσέληνος
02ο31’ Σκορπιού
30.04.2016
τελευταίο τέταρτο
10ο13’ Υδροχόου06.05.2016
Νέα Σελήνη
16ο41’ Ταύρου
13.05.2016
πρώτο τέταρτο
23ο21’ Λέοντα
22.05.2016
Πανσέληνος
01ο14’ Τοξότη
29.05.2016
τελευταίο τέταρτο
08ο33’ Ιχθύος05.06.2016
Νέα Σελήνη
14ο53’ Διδύμου
12.06.2016
πρώτο τέταρτο
21ο47’ Παρθένου
20.06.2016
Πανσέληνος
29ο33’ Τοξότη
27.06.2016
τελευταίο τέταρτο
06ο30’ Κριού04.07.2016
Νέα Σελήνη
12ο54’ Καρκίνου
12.07.2016
πρώτο τέταρτο
20ο07’ Ζυγού
20.07.2016
Πανσέληνος
27ο 40’ Αιγόκερω
27.07.2016
τελευταίο τέταρτο
04ο21’ Ταύρου02.08.2016
Νέα Σελήνη
10ο 58’ Λέοντα
10.08.2016
πρώτο τέταρτο
18ο32’ Σκορπιού
18.08.2016
Σεληνιακή έκλειψη
25ο52’ Υδροχόου
25.08.2016
τελευταίο τέταρτο
02ο22’ Διδύμου01.09.2016
Ηλιακή έκλειψη
09ο21’ Παρθένου
09.09.2016
πρώτο τέταρτο
17ο13’ Τοξότη
16.09.2016
Σεληνιακή έκλειψη
24ο20’ Ιχθύος
23.09.2016
τελευταίο τέταρτο
00ο48’ Καρκίνου01.10.2016
Νέα Σελήνη
08ο15’ Ζυγού
09.10.2016
πρώτο τέταρτο
16ο19’ Αιγόκερω
16.10.2016
Πανσέληνος
23ο14’ Κριού
22.10.2016
τελευταίο τέταρτο
29ο49’ Καρκίνου
30.10.2016
Νέα Σελήνη
07ο44’ Σκορπιού07.11.2016
πρώτο τέταρτο
15ο50’ Υδροχόου
14.11.2016
Πανσέληνος
22ο38’ Ταύρου
21.11.2016
τελευταίο τέταρτο
29ο28’ Λέοντα
29.11.2016
Νέα Σελήνη
07ο43’ Τοξότη07.12.2016
πρώτο τέταρτο
15ο42’ Ιχθύος
14.12.2016
Πανσέληνος
22ο26’ Διδύμου
21.12.2016
τελευταίο τέταρτο
29ο38’ Παρθένου
29.12.2016
Νέα Σελήνη
07ο59’ Αιγόκερω


Φάσεις Σελήνης 2015


Ημερομηνία
Φάση
Ζώδιο
05.01.2015
Πανσέληνος
14ο 31' Καρκίνου
13.01.2015
τελευταίο τέταρτο
22ο 52' Ζυγού
20.01.2015
Νέα Σελήνη
00ο 09' Υδροχόου
27.01.2015
πρώτο τέταρτο
06ο 55' Ταύρου03.02.2015
Πανσέληνος
14ο 48' Λέοντα 
12.02.2015
τελευταίο τέταρτο
23ο 06' Σκορπιού
18.02.2015 
Νέα Σελήνη
00ο 00' Ιχθύος
25.02.2015
πρώτο τέταρτο
06ο 47' Διδύμων05.03.2015
Πανσέληνος
14ο 50' Παρθένου
13.03.2015
τελευταίο τέταρτο
22ο 49' Τοξότη
20.03.2015
Ηλιακή Έκλειψη
29ο 27' Ιχθύος
27.03.2015
πρώτο τέταρτο
06ο  19' Καρκίνου04.04.2015
Σεληνιακή Έκλειψη
14ο 24' Ζυγού
12.04.2015
τελευταίο τέταρτο
21ο 44' Αιγόκερω
18.04.2015
Νέα Σελήνη
28ο 25' Κριού
25.04.2015
πρώτο τέταρτο
05ο 27' Λέοντα


04.05.2015
Πανσέληνος
13ο 23' Σκορπιού
11.05.2015
τελευταίο τέταρτο
20ο 26' Υδροχόου
18.05.2015
Νέα Σελήνη
26ο 56' Ταύρου
25.05.2015
πρώτο τέταρτο
04ο 11' Παρθένου02.06.2015
Πανσέληνος
11ο 49' Τοξότη
09.06.2015
τελευταίο τέταρτο
18ο 30' Ιχθύος
16.06.2015
Νέα Σελήνη
25ο 07' Διδύμων
24.06.2015
πρώτο τέταρτο
02ο 38' Ζυγού02.07.2015
Πανσέληνος
09ο 55' Αιγόκερω
08.07.2015
τελευταίο τέταρτο
16ο 22' Κριού
16.07.2015
Νέα Σελήνη
23ο 14' Καρκίνου
24.07.2015 
πρώτο τέταρτο
00ο 59' Σκορπιού 
31.07.2015
Πανσέληνος
07ο 56' Υδροχόου07.08.2015
τελευταίο τέταρτο
14ο 17' Ταύρου
14.08.2015
Νέα Σελήνη
21ο 31' Λέοντα
22.08.2015
πρώτο τέταρτο
29ο 24' Σκορπιού
29.08.2015
Πανσέληνος
06ο 06' Ιχθύος05.09.2015
τελευταίο τέταρτο
12ο 32' Διδύμων
13.09.2015
Ηλιακή Έκλειψη
20ο 10' Παρθένου
21.09.2015
πρώτο τέταρτο 
28ο 04' Τοξότη
28.09.2015
Σεληνιακή Έκλειψη
04ο 40' Κριού04.10.2015
τελευταίο τέταρτο
15ο 19' Καρκίνου
13.10.2015
Νέα Σελήνη
19ο 20' Ζυγού
20.10.2015
πρώτο τέταρτο
27ο 08' Αιγόκερω
27.10.2015
Πανσέληνος
03ο 45' Ταύρου03.11.2015
τελευταίο τέταρτο
10ο 45' Λέοντα
11.11.2015
Νέα Σελήνη
19ο 01' Σκορπιού
19.11.2015
πρώτο τέταρτο
26ο 36' Υδροχόου
26.11.2015
Πανσέληνος
03ο 20' Διδύμων03.12.2015
τελευταίο τέταρτο
10ο 48' Παρθένου
11.12.2015
Νέα Σελήνη
19ο 03' Τοξότη
18.12.2015
πρωτο τέταρτο
26ο 22' Ιχθύος
25.12.2015
Πανσέληνος
03ο 20' ΚαρκίνουΦάσεις Σελήνης 2014


Ημερομηνία
Φάση
Ζώδιο
01.01.2014
Νέα Σελήνη
10 Αιγόκερω 57'
08.01.2014
πρώτο τέταρτο
17 Κριού 46'
16.01.2014
Πανσέληνος
25 Καρκίνου 58'
24.01.2014
τελευταίο τέταρτο
04 Σκορπιού 08'
30.01.2014
Νέα Σελήνη
10 Υδροχόου 55'06.02.2014
πρώτο τέταρτο
17 Ταύρου 56'
14.02.2014
Πανσέληνος
26 Λέοντα 13'
22.02.2014
τελευταίο τέταρτο
04 Τοξότη 00'01.03.2014
Νέα Σελήνη
10 Ιχθύος 39'
08.03.2014
πρώτο τέταρτο
17 Διδύμου 54'
16.03.2014
Πανσέληνος
26 Παρθένου 02'
24.03.2014
τελευταίο τέταρτο
03 Αιγόκερω 21'
30.03.2014
Νέα Σελήνη
09 Κριού 59'07.04.2014
πρώτο τέταρτο
17 Καρκίνου 27'
15.04.2014
Σεληνιακή έκλειψη
25 Ζυγού 16'
22.04.2014
τελευταίο τέταρτο
0 Υδροχόου 07'
29.04.2014
Ηλιακή έκλειψη
08 Ταύρου 52'07.05.2014
πρώτο τέταρτο
16 Λέοντα 30'
14.05.2014
Πανσέληνος
23 Σκορπιού 55'
21.05.2014
τελευταίο τέταρτο
00 Ιχθύος 24'
28.05.2014
Νέα Σελήνη
07 Διδύμου 21'05.06.2014
πρώτο τέταρτο
15 Παρθένου 06'
13.06.2014
Πανσέληνος
22 Τοξότη 06'
19.06.2014
τελευταίο τέταρτο
28 Ιχθύος 24'
27.06.2014
Νέα Σελήνη
05 Καρκίνου 37'05.07.2014
πρώτο τέταρτο
13 Ζυγού 24'
12.07.2014
Πανσέληνος
20 Αιγόκερω 03'
19.07.2014
τελευταίο τέταρτο
26 Κριού 21'
26.07.2014
Νέα Σελήνη
03 Λέοντα 52'04.08.2014
πρώτο τέταρτο
11 Σκορπιού 36'
10.08.2014
Πανσέληνος
18 Υδροχόου 02'
17.08.2014
τελευταίο τέταρτο
24 Ταύρου 32'
25.08.2014
Νέα Σελήνη
02 Παρθένου 19'02.09.2014
πρώτο τέταρτο
09 Τοξότη 55'
09. 09.2014
Πανσέληνος
16 Ιχθύος 19'
16. 09.2014
τελευταίο τέταρτο
23 Διδύμου 09'
24. 09.2014
Νέα Σελήνη
01 Ζυγού 08'01.10.2014
πρώτο τέταρτο
08 Αιγόκερω 33'
08.10.2014
Σεληνιακή έκλειψη
15 Κριού 05'
15.10.2014
τελευταίο τέταρτο
22 Καρκίνου 21'
23.10.2014
Ηλιακή έκλειψη
00 Σκορπιού 25'
31.10.2014
πρωτο τέταρτο
07 Υδροχόου 36'06.11.2014
Πανσέληνος
14 Ταύρου 26'
14.11.2014
τελευταίο τέταρτο
22 Λέοντα 10'
22.11.2014
Νέα Σελήνη
00 Τοξότη 07'
29.11.2014
πρωτο τέταρτο
07 Ιχθύος 06'06.12.2014
Πανσέληνος
14 Διδύμου 18'
14.12.2014
τελευταίο τέταρτο
22 Παρθένου 26'
22.12.2014
Νέα Σελήνη
00 Αιγόκερω 06'
28.12.2014
πρωτο τέταρτο
06 Κριού 56'
Φασεις Σεληνης 2013

Ημερομηνία
Φάση
Ζώδιο
05 Ιανουαρίου
Τελευταίο Τέταρτο
14ο 58’ Ζυγού
11 Ιανουαρίου
Νέα Σελήνη
21ο 46’ Αιγόκερω
18 Ιανουαρίου
Πρώτο Τέταρτο
29ο 04’ Κριού
27 Ιανουαρίου
Πανσέληνος
07ο 24’ Λέοντα03 Φεβρουαρίου
Τελευταίο Τέταρτο
14ο 54’ Σκορπιού
10 Φεβρουαρίου
Νέα Σελήνη
21ο 43’ Υδροχόου
17 Φεβρουαρίου
Πρώτο Τέταρτο
29ο 21’ Ταύρου
25 Φεβρουαρίου
Πανσέληνος
07ο 24’ Παρθένου04 Μαρτίου
Τελευταίο Τέταρτο
14ο 29’ Τοξότη
11 Μαρτίου
Νέα Σελήνη
21ο 24’ Ιχθύ
19 Μαρτίου
Πρώτο Τέταρτο
29ο 16 Διδύμων
27 Μαρτίου
Πανσέληνος
06ο 52’ Ζυγού03 Απριλίου
Τελευταίο Τέταρτο
13ο 35’ Αιγόκερω
10 Απριλίου
Νέα Σελήνη
20ο 41’ Κριού
18 Απριλίου
Πρώτο Τέταρτο
28ο 38’ Καρκίνου
25 Απριλίου
Σεληνιακή Εκλειψη
05ο 46’ Σκορπιού02 Μαϊου
Τελευταίο Τέταρτο
12ο 13’ Υδροχόου
10 Μαϊου
Ηλιακή Εκλειψη
19ο 31’ Ταύρου
18 Μαϊου
Πρώτο Τέταρτο
27ο 25’ Λέοντα
25 Μαϊου
Σεληνιακή Εκλειψη
04ο 08’ Τοξότη
31 Μαϊου
Τελευταίο Τέταρτο
10ο 28’ Ιχθύ08 Ιούνη
Νέα Σελήνη
18ο 01’ Διδύμων
16 Ιούνη
Πρώτο Τέταρτο
25ο 43’ Παρθένου
23 Ιούνη
Πανσέληνος
02ο 10’ Αιγόκερω
30 Ιούνη
Τελευταίο Τέταρτο
08ο 35’ Κριού08 Ιούλη
Νέα Σελήνη
16ο 18’ Καρκίνου
16 Ιούλη
Πρώτο Τέταρτο
23ο 46’ Ζυγού
22 Ιούλη
Πανσέληνος
00ο 06’ Υδροχόου
29 Ιούλη
Τελευταίο Τέταρτο
06ο 45’ Ταύρου06 Αυγούστου
Νέα Σελήνη
14ο 35’ Λέοντα
14 Αυγούστου
Πρώτο Τέταρτο
21ο 49’ Σκορπιού
21 Αυγούστου
Πανσέληνος
28ο 11’ Υδροχόου
28 Αυγούστου
Τελευταίο Τέταρτο
05ο 15’ Διδύμων05 Σεπτεμβρίου
Νέα Σελήνη
13ο 04’ Παρθένου
12 Σεπτεμβρίου
Πρώτο Τέταρτο
20ο 06’ Τοξότη
19 Σεπτεμβρίου
Πανσέληνος
26ο 41’ Ιχθύ
27 Σεπτεμβρίου
Τελευταίο Τέταρτο
04ο 13’ Καρκίνου05 Οκτώβρη
Νέα Σελήνη
11ο 56’ Ζυγού
11 Οκτώβρη
Πρώτο Τέταρτο
18ο 47’ Αιγόκερω
18 Οκτώβρη
Σεληνιακή Εκλειψη
25ο 45’ Κριού
26 Οκτώβρη
Τελευταίο Τέταρτο
03ο 43’ Λέοντα03 Νοέμβρη
Ηλιακή Εκλειψη
11ο 16’ Σκορπιού
10 Νοέμβρη
Πρώτο Τέταρτο
18ο 00’ Υδροχόου
17 Νοέμβρη
Πανσέληνος
25ο 26’ Ταύρου
25 Νοέμβρη
Τελευταίο Τέταρτο
03ο 42’ Παρθένου03 Δεκέμβρη
Νέα Σελήνη
10ο 59’ Τοξότη
09 Δεκέμβρη
Πρώτο Τέταρτο
17ο 43’ Ιχθύ
17 Δεκέμβρη
Πανσέληνος
25ο 36’ Διδύμων
25 Δεκέμβρη
Τελευταίο Τέταρτο
03ο 56’ Ζυγού