Συνεδρίες

Μια συνεδρία μαζί μου διαρκεί δύο ώρες και αναλύονται θέματα που σχετίζονται:
  • με τον γενέθλιο χάρτη (δυναμικό ενσάρκωσης και τρωτά σημεία) 
  • με την πρόγνωση των μελλοντικών τάσεων στη ζωή σας (ηλιακή επιστροφή-πρόοδοι)
  • με ζητήματα αισθηματικά (συναστρία-σύνθετος χάρτης)
  • με την επιλογή κατάλληλου χρόνου για ενάρξεις
Σκοπός μιας συνεδρίας είναι να πάρετε απαντήσεις σε αυτό που σας απασχολεί αλλά και κατευθύνσεις για την διαχείριση της ζωής σας και των σχέσεών σας μέσα από την καλύτερη επαφή με τα σκοτεινά σημεία του μηχανισμού σας. 

για περισσότερες πληροφορίες
 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
athanzervas@gmail.com

κινητό:
6981154716


Δεν υπάρχουν σχόλια: